• Сергій Бабенко юрист, адвокат

Сергій Бабенко

Home  >>  Сергій Бабенко

ророророрпрпропропву

Радий вітати Вас на своєму сайті!

Рано чи пізно кожен з нас стикається зі складнощами, вирішення яких знаходиться у правовій площині. Безумовно, в такій ситуації важливо максимально швидко знайти ефективний шлях подолання проблем. Вочевидь, при цьому розумно звернутися до кваліфікованого спеціаліста, який, маючи достатній досвід, здійснить аналіз ситуації, що склалася, надасть детальну консультацію та запропонує перспективну модель поведінки, яка захистить від можливих негативних наслідків та допоможе досягти успішного результату.

Нині, в процесі розвитку соціальних зв’язків, виникнення нових та вдосконалення перспективних сфер життєдіяльності, інформація набуває ознак вкрай важливого продукту. Тому, хороший юрист – добре проінформований юрист. Судова практика в Україні створюється, змінюється та вдосконалюється щоденно. Те саме стосується й нормативної бази. Працюючи в команді, ефективно використовуючи соціальні зв’зки, адвокат зобов’язаний володіти найактуальнішою інформацією та ефективно її використовувати.

Складаючи присягу, адвокат зобов’язується дотримуватися принципів верховенства права, законності, незалежності та конфіденційності, правил адвокатської етики, чесно і сумлінно забезпечувати право на захист та надавати правову допомогу відповідно до Конституції України і законів України, з високою відповідальністю виконувати покладені обов’язки.

 

Спеціалізація


Захист прав споживачів банківських послуг

Надання консультативних послуг споживачам банківських послуг. Позасудове та судове врегулювання проблемних ситуацій при поверненні вкладів (в тому числі, в процесі ліквідації банку). Захист прав позичальників, антиколекторські послуги, вирішення питань, які стосуються реструктуризації заборгованості. Розробка та реалізація стратегії захисту прав у судовому порядку, припинення поручительства, визнання недійсними/розірвання кредитних договорів, визнання виконавчих написів нотаріуса такими, що не підлягають виконанню тощо.

Позасудове врегулювання спорів

Вагомою ознакою професійної діяльності адвоката є орієнтація на результат. При цьому, важливо досягнути бажаного результату, використовуючи мінімум ресурсів. Основними ресурсами в даному випадку є час та кошти. Врегулювання спорів між сторонами в позасудовому порядку часто дозволяє заощадити як час, так і кошти. Тому, при наявності підстав вважати за можливе укладення мирової угоди між сторонами, такою можливістю слід обов’язково скористатися. Варто зазначити, що укледання мирової угоди можливе в позасудовому порядку, а також на будь-якій стадії судового процесу.

Представництво інтересів в судах

Левову частку роботи юриста становить представництво інтересів клієнта в суді з метою захисту порушених чи оспорюваних прав. Реалізація прав людини в системі українського судочинства є зовсім не простим завданням і потребує спеціальних знань та досвіду. Власне, тому інститут адвокатури та послуги професійних юристів є необхідними в першу чергу, громадянам для захисту їх інтересів, повноти реалізації конституційних та цивільних прав. Такий вид послуг включає в себе також звернення до Європейського суду з прав людини, рішення якого є обов’язковими для виконання на території України.

Договірне право

Договір є одним із способів захисту прав сторін, які його уклали. Укладення договору є дуже важливим моментом, оскільки убезпечує не лише від матеріальних ризиків, але і від можливих судових тяганин. До даної сфери юридичних послуг належать: переддоговірна юридична експертиза документів контрагентів, аналіз договору, супровід підписання договорів, зміна і розірвання договору у судовому чи позасудовому порядках. Варто також зазначити, що послуги юриста є важливими при супроводі угоди купівлі-продажу нерухомості.

Цивільне та господарське право

Цивільне право – це найобширніша і в той же час найцікавіша галузь юриспруденції, до якої належать житлові, сімейні та спадкові спори; спори пов’язані з різними борговими зобов’язаннями; спори пов’язані з відшкодуванням шкоди; справи, які стосуються захисту прав споживачів та багато інших. Цивільно-правові спори майнового та немайнового характеру сьогодні стали звичайною практикою і хоча б один раз у своєму житті з необхідністю вирішення такого роду конфлікту стикається кожна людина. Господарське право складає комплекс правовідносин, які виникають при взаємодії суб’єктів господарювання.

Адміністративне судочинство

Адміністративна юстиція являє собою систему адміністративних судів, покликаних вирішувати не конфлікти, джерелом яких є дії чи поведінка приватних осіб, а спори, зумовлені управлінською діяльністю владних суб’єктів. В адміністративних судах можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії або бездіяльність суб’єктів владних повноважень. При цьому слід ураховувати, що кожне рішення адміністративною суду про відновлення прав, автоматично може стати підставою для звертання до суду загальної юрисдикції з позовом про стягнення матеріальних і моральних збитків.

Залишити відповідь